ไปรษณีย์ไทยออกแสตมป์รับอาเซียน

OTHERS
04 February 13

 

              หลังจากที่สองปีก่อนมีข่าวว่าประเทศไทยจะเลื่อนวันเปิดเทอมของเด็กๆ ทั้งระดับโรงเรียนและมหาวิทยาลัย เพื่อให้ตรงกับประเทศอื่นๆ ในอาเซียน อาเซียน จึงเป็นเรื่องที่มีการพูดถึงมากขึ้น 

              อาเซียน (ASEAN) ย่อมาจาก Association of Southeast Asian Nations หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปัจจุบันประกอบด้วยประเทศสมาชิก ๑๐ ประเทศ  ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงค์โปร์ กัมพูชา เวียดนาม พม่า ลาว และบรูไนดารุสซาลาม

 

               ด้วยคำขวัญที่ว่า “หนึ่งวิสัยทัศน์  หนึ่งอัตลักษณ์ หนึ่งประชาคม (One Vision, One Identity, One Community)” โดยมี ดร. สุรินทร์  พิศสุวรรณ เป็นเลขาธิการคนปัจจุบัน

 

               อาเซียนตั้งเป้าหมายที่จะบรรลุประชาคมอาเซียนโดยสมบูรณ์ไว้ในปี พุทธศักราช 2558 ด้วยเป้าหมายเพื่อการต่อรองทางเศรษฐกิจ การเมือง ความมั่นคง สังคมและวัฒนธรรม

               ผลของการก่อตั้งอาเซียน คือ ประเทศในกลุ่มสมาชิกสามารถค้าขายและไปมาหาสู่กันได้ง่ายขึ้น  โดยมีการจัดตั้งองค์กรสิทธิมนุษยชนของอาเซียน  มีการส่งเสริมและให้คำปรึกษาหารือกันระหว่างประเทศสมาชิกเพื่อแก้ไขปัญหาที่กระทบต่อผลประโยชน์ร่วม 

 

               การเมืองและความมั่นคง มีกฎเกณฑ์และค่านิยมร่วมกัน ครอบคลุมกิจกรรมต่างๆ ที่ทำร่วมกัน เพื่อสร้างความเข้าใจในระบบสังคม วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ที่แตกต่างกันของประเทศสมาชิก ส่งเสริมความสงบสุขและรับผิดชอบร่วมกันในการรักษาความมั่นคง  ส่งเสริมให้ประเทศสมาชิกมีปฏิสัมพันธ์กับโลกภายนอก

               ด้านเศรษฐกิจ มีการส่งเสริมมาตรฐานการผลิตให้เป็นตลาดเดียว โดยจะมีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน และแลกเปลี่ยนแรงงานฝีมืออย่างเสรี มีการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางอาเซียน โดยให้ความสำคัญกับนโยบายที่จะช่วยส่งเสริมการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ และพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค เพื่อให้มีการพัฒนาวิสาหกิจ ทั้งขนาดกลางและขนาดย่อมพร้อมทั้งเสริมสร้างขีดความสามารถผ่านโครงการต่างๆ

               ด้านสังคมและวัฒนธรรม อาเซียนได้ตั้งเป้าเป็นประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 โดยมุ่งหวังเป็นประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีสังคมที่เอื้ออาทรและแบ่งปัน เพื่อให้ประชากรอาเซียนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีและมีการพัฒนาในทุกด้านเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การคุ้มครองและสวัสดิการสังคม สิทธิและความยุติธรรม ลดช่องว่างทางการพัฒนา

 

 

                เรื่องประชาคมอาเซียนจึงเป็นเรื่องสำคัญและจะไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวสำหรับคนไทยอีกต่อไป เพราะการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทั้งจากการคมนาคม และการค้าจะเป็นการแลกเปลี่ยนความเจริญในกลุ่มประเทศสมาชิก และเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติที่ผ่านมาไปรษณีย์ไทยเล็งเห็นความสำคัญในข้อนี้จึงได้ออกแบบแสตมป์ชุดอาเซียน ในลักษณะตัวการ์ตูนที่สวมใส่ชุดแต่งกายประจำชาติของ ๑๐ ประเทศสมาชิก

                แสตมป์ชุดวันเด็กปีนี้มีความพิเศษคือ เป็นแสตมป์ที่ยาวที่สุดที่เคยจัดสร้างมาในรอบ ๑๓๐ ปีของแสตมป์ไทย ด้วยความยาวถึง ๑๒๔ มม. โดยใช้แนวคิดเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งสอดคล้องกับคำขวัญวันเด็กปี ๒๕๕๖ ของนายกรัฐมนตรี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ที่ว่า "รักษาวินัย ใฝ่เรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญา นำพาไทยสู่อาเซียน"

 

               สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายตลาดตราไปรษณียากร โทร ๐ ๒๘๓๑ ๓๘๕๓, ๐ ๒๘๓๑ ๓๘๕๖

Comment

 • เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับของรางวัลในงาน AMARIN Baby & Kids Fair ครั้งที่ 5 (25 FEB - 1 MAR 2015)
 • เรื่อง : แข่งคลาน งานอมรินทร์เบบี้แอนด์คิดส์แฟร์
 • เรื่อง : Johnson’s so much more..มากกว่าทุกการดูแล
 • เรื่อง : แนะนำ 36 อุปกรณ์ต้องประสงค์ สำหรับพ่อแม่มือใหม่
 • เรื่อง : เชิญชวนทุกบ้านมาร่วมงานมหกรรมสินค้าแม่และเด็ก อมรินทร์เบบี้แอนด์คิดส์แฟร์ 25 ก.พ. – 1 มี.ค. 58 ไบเทค บางนา
 • เรื่อง : ร่วมโหวตหนูน้อยขวัญใจมหาชน
 • เรื่อง : ประกวดแม่ท้องสุขภาพดี
 • เรื่อง : Real Parenting Baby Rally วัยคลาน & วัยเตาะแตะ
 • เรื่อง : รับสมัคร Real Parenting Cover Kids
 • เรื่อง : เตรียมพบกับงานบ้านและสวนแฟร์ 1-9 พ.ย.57
 • เรื่อง : Make your baby happy by Combi
 • เรื่อง : เปิดตัว Evoli (อิโวลี่) ผลิตภัณฑ์เบบี้แคร์สุดน่ารัก
 • เรื่อง : ดอกเตอร์คิดส์ แคมป์ (Dr.Kid Camp) เปิดโลกการเรียนรู้ ปลุกจินตนาการ
 • เรื่อง : เผยโฉมหนูน้อย 18 คน ผู้เข้ารอบ Real Parenting Cover Kids
 • เรื่อง : 11 ภาพประทับใจ จากงาน AMARIN Baby & Kids Fair ครั้งที่ 4 พบกันใหม่ปีหน้า
 • เรื่อง : ผลิตภัณฑ์สินค้าออแกนิกส์สำหรับคุณแม่ คุณลูก
 • เรื่อง : สถาบันเสริมทักษะ จากงานอมรินทร์เบบี้แอนด์คิดส์แฟร์ครั้งที่ 4
 • เรื่อง : คาร์ซีท โดน โดน -- ในงานอมรินทร์เบบี้แอนด์คิดส์แฟร์ ครั้งที่ 4 AMARIN Baby & Kids Fair 30 July – 3 Aug 2014 @hall 106 Bitec bangna
 • เรื่อง : เฟอร์นิเจอร์เด็ก โดน โดน ในงานอมรินทร์เบบี้แอนด์คิดส์แฟร์ 30 July – 3 Aug 2014 @hall 106 Bitec bangna
 • เรื่อง : รถเข็นเด็ก เด็ด เด็ด -- ในงาน AMARIN Baby & Kids Fair @Hall 106 Bitec Bangna